Odlievacie diely

  • Introduction of Casting Parts Business Development

    Zavedenie rozvoja obchodu s odliatkami

    Prešiel medzinárodnou certifikáciou kvality ISO9001, má perfektný systém manažérstva kvality v prísnom súlade s normou ISO9001 pre manažment kvality, má manažéra kvality na plný úväzok, nový produkt programu validácie procesov, rôzne procesy s návodom na obsluhu a inšpektorov na plný úväzok „Kvalita súboru, záznamu je úplná, primeraná a účinná.